A partir de dia 15 de febrer, per tant, tots els ciutadans que viuen a fora vila
Inca sancionarà l’abocament il·legal de residus amb multes de fins a 45.000 € evitar que els ciutadans tirin fems i escombraries fora dels llocs habilitats per aquesta finalitat
El nou sistema de recollida selectiva està funcionant molt bé i la gran majoria dels ciutadans col·laboren activament per mantenir una ciutat més neta. No volem, per tant, que les conductes incíviques d’uns pocs embrutien la bona feina.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 19/02/2020 - 09:10:00
En cas de delicte ambiental (enderrocs, pintura, amiant i altres residus) actuarà el SEPRONA, secció especial de la Guàrdia Civil dedicada exclusivament a la protecció de la natura.

Inca sancionarà l’abocament il·legal de residus amb multes de fins a 45.000 euros. El batle d’Inca, Virgilio Moreno; la regidora de Serveis, María del Carmen Oses; i el regidor de Seguretat, Sebastián Oriol; han mantingut avui una reunió amb Policia Local i Guàrdia Civil. La finalitat d’aquesta trobada era definir un protocol d’actuació per reforçar la vigilància i evitar que els ciutadans tirin fems i escombraries fora dels llocs habilitats per aquesta finalitat.

“El nou sistema de recollida selectiva està funcionant molt bé i la gran majoria dels ciutadans col·laboren activament per mantenir una ciutat més neta. No volem, per tant, que les conductes incíviques d’uns pocs embrutien la bona feina de la resta d’inquers i inqueres que actuen amb responsabilitat”, ha assenyalat el batle Moreno.

Policia Local i Guàrdia Civil. La finalitat d’aquesta trobada era definir un protocol d’actuació per reforçar la vigilància i evitar que els ciutadans tirin fems i escombraries fora dels llocs habilitats per aquesta finalitat.

En concret, durant la reunió s’ha acordat que la Policia Mediambiental intensificarà la seva vigilància a partir d’ara i treballarà conjuntament amb la Guàrdia Civil. Així doncs, es traslladaran a la Guàrdia Civil tots els expedients que s’obrin amb la finalitat d’estudiar si es poden ampliar les denúncies. En cas de delicte ambiental (enderrocs, pintura, amiant i altres residus) actuarà el SEPRONA, secció especial de la Guàrdia Civil dedicada exclusivament a la protecció de la natura.

A més a més, la Guàrdia Civil durà a terme també un registre de tots els vehicles que habitualment transporten enderrocs per poder investigar els abocaments d’aquestes restes. Per últim, cal destacar que les sancions per aquests tipus d’infraccions poden arribar als 45.000 euros.

Aquestes mesures s’han pres després de la retirada dels contenidors de sol rústic la passada setmana. Durant aquests dies, el departament de Serveis de l’Ajuntament d’Inca va realitzar una neteja en profunditat de les zones a on hi havia contenidors i va eliminar tots els abocadors il·legals de sòl rústic. Concretament, en 5 dies es varen retirar més de 60 tones de residus.

A partir de dia 15 de febrer, per tant, tots els ciutadans que viuen a fora vila han de dipositar els seus residus a les 3 àrees d’aportació que s’han habilitat, les quals estan ubicades a la carretera de Sencelles, al polígon (antiga deixalleria) i a la zona del camí vell de Santa Magdalena (Deixalleria).

Així doncs, els veïns de sòl rústic ja poden sol·licitar la targeta de residus i una bonificació en la seva taxa de fems, que s’aplicarà si separen correctament els residus durant tot l’any. D’aquesta manera, la bonificació per reciclatge es fa ja extensible a tots els inquers i inqueres, que veuran reduït el seu rebut de fems entre un 30% i un 45% de mitja.

“Hem fet un important esforç per netejar i eliminar tots els residus i fems de fora vila en només una setmana. Per la seva part, els veïnats s’han adaptat molt bé i porten els seus residus a les àrees d’aportació. Per tant, ara entre tots hem d’estar molt pendents i mantenir una vigilància constant per aconseguir que aquestes zones es mantinguin en unes òptimes condicions”, ha explicat la regidora de Serveis.

Així mateix, María del Carmen Oses ha afegit que “la vigilància s’estendrà a tot el municipi per garantir el sistema de recollida continuï funcionant correctament i s’iniciaran tots els procediments sancionadors necessaris per garantir el compliment de la normativa vigent en matèria de residus”.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado


1
1
Manuel Rosas Serra
Positivo Otros municipios deberían tomar ejemplo