2,8 milions d'euros als ajuntaments per reforçar les polítiques socials municipals.
La presidenta Cladera ha informat que, a més de 2 milions d'euros de recursos propis del Consell, es destinen íntegrament als ajuntaments els 800.000 euros provinents l'Estat.
Són 2,8 milions d'euros que aniran directament als ajuntaments perquè puguin atendre les necessitats socials provocades per la crisi sanitària de la Covid-19», ha apuntat Cladera, amb l'objectiu que «garantir que ningú...
AGENCIA MANACORNOTICIAS 02/04/2020 - 01:56:00
Govern i que en una primera fase compta amb 15 places de les 68 que tendrà en total. S'han contractat 12 professionals per atendre els nous usuaris, persones majors sense afectació del coronavirus.

La presidenta Cladera ha informat que, a més de 2 milions d'euros de recursos propis del Consell, es destinen íntegrament als ajuntaments els 800.000 euros provinents l'Estat. La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha informat avui que la institució insular destinarà 2,8 milions d'euros als ajuntaments per reforçar les polítiques socials municipals.

«Són 2,8 milions d'euros que aniran directament als ajuntaments perquè puguin atendre les necessitats socials provocades per la crisi sanitària de la Covid-19», ha apuntat Cladera, amb l'objectiu que «garantir que ningú no quedi enrere i cobrir les necessitats bàsiques de totes les famílies de Mallorca».

És just i necessari que allò que rep el Consell de l'Estat a través del Govern per a mesures socials vagi directament als ajuntaments perquè són les institucions més properes a la ciutadania i els primers que atenen situacions.

D'una banda, el Consell de Mallorca destina 2 milions d'euros de recursos propis, provinents de romanents de l'any 2019, que es posen directament a disposició dels ajuntaments de Mallorca. D'altra banda, com ha explicat la Presidenta, també es destinaran íntegrament als ajuntaments de l'illa els 800.000 euros que li pertoquen al Consell de Mallorca en el repartiment del fons de contingència estatal. Això vol dir que tots els doblers que el Consell rebrà de l'Estat a través del Govern de les Illes Balears per aquest tipus de mesures socials aniran directament als ajuntaments.

«És just i necessari que allò que rep el Consell de l'Estat a través del Govern per a mesures socials vagi directament als ajuntaments perquè són les institucions més properes a la ciutadania i els primers que atenen situacions d'emergència», ha apuntat Cladera, qui ha destacat que aquesta aportació permetrà als consistoris cobrir les demandes de necessitats bàsiques (alimentació, roba, sostre...), reforçar els serveis d'atenció domiciliària o augmentar la plantilla dels serveis socials municipals, entre altres mesures. A aquests 2,8 M que aporta el Consell s'hi han d'afegir uns altres 800.000 € euros del fons de contingència estatal que pertoquen als ajuntaments.

Durant la roda de premsa, Cladera ha recordat que aquest reforç de les polítiques socials respon a una les necessitats que li varen traslladar els 53 els batles i batlesses a les reunions mantingudes els darrers dies, amb qui coincideixen en la necessitat de mobilitzar recursos per a la reconstrucció econòmica i social una vegada passi la crisi sanitària.

«Ho hem de fer totes les administracions des d'una mirada global constructiva, per donar una resposta conjunta i coordinada des de l'autonomia de cada institució», ha apuntat Cladera, que ha insistit en la necessitat d'alliberar les regles fiscals i d’estabilitat, i desbloquejar els romanents de les entitats locals per poder emprar els recursos econòmics de què disposen.

A la compareixença, la presidenta també ha recordat que demà començaran a ingressar els primers usuaris a la novena planta de la residència La Bonanova, habilitada com a mesura de contingència per la crisi del coronavirus i en coordinació amb el Govern i que en una primera fase compta amb 15 places de les 68 que tendrà en total. S'han contractat 12 professionals per atendre els nous usuaris, persones majors sense afectació del coronavirus.

En aquest sentit, Cladera ha llençat un missatge de tranquil·litat als familiars i treballadors de residències gestionades pel Consell, ja que l'IMAS aplica tots els protocols de protecció extrema a les residències, tant de prevenció com de detecció, i s'està en contacte permanent amb les famílies i amb la Conselleria de Salut.

La presidenta també ha destacat la posada en marxa d'un espai web destinat als ajuntaments i ciutadania amb informació i recursos relacionats amb la Covid-19; el servei d'atenció telefònica d'emergència social, que en la seva primera setmana de funcionament ha atès més de 400 telefonades, de les quals se n'han resolt el 90% i el reforç del telèfon d'atenció a víctimes de violències masclistes.

El Consell de Mallorca ha previsto destinar 4,97 millones de euros para atender gastos derivados de los efectos de la pandemia del coronavirus que tiene que afrontar la institución. El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, el Cuerpo de Bomberos de Mallorca y las áreas de la Dirección Insular de Igualdad dedicadas a la atención a las mujeres víctimas de violencia machista recibirán aportaciones de crédito que suplementarán a las presupuestadas inicialmente para afrontar los gastos que los ha causado el redimensionamiento de los servicios que prestan a causa del coronavirus.

También los gastos extraordinarios por la limpieza y desinfección de los diferentes inmuebles del Consell quedarán comprendidas dentro de las modificaciones de crédito. Esta es la propuesta que el Equipo de gobierno elevará al Pleno de la institución para su debate y convalidación respectivamente, en la sesión que se celebrará martes 7 de abril, con presencia telemática de consellers y conselleres según acuerdo de todos los portavoces de los grupos políticos.

Del total de la cantidad prevista, el IMAS recibirá 4,47 millones de euros, con los cuales podrá afrontar los gastos causados por el incremento de la actividad en residencias y otros centros que dependen de su gestión. La compra de material de protección, la habilitación de los albergues de Son Pardo y de San Fernando, la apertura de la novena planta de la residencia de la Bonanova para acoger nuevos usuarios y la contratación de personal para la dotación de los nuevos servicios y la cobertura de bajas laborales, justifican el incremento presupuestario financiado con cargo a esta modificación de crédito.

El Cuerpo de Bomberos recibirá 200.000 euros del total de la partida que habilita el Consell, para asumir la compra de nuevo material de protección, desinfección de instalaciones y de equipamiento, y la provisión de fármacos. El servicio de Igualdad del departamento de Presidencia, recibirá una partida de 290.000 euros, que se destinará al Casal Ariadna, que gestiona la atención a las mujeres víctimas de violencia de género. Un servicio que se ha tenido que reforzar desde fechas previas y especialmente durante la vigencia del Estado de Alarma decretado por el Gobierno del Estado a través del RD 463/2020 de 14 de marzo.

La previsión que el confinamiento en un mismo espacio físico pueda agravar la situación de mujeres que tengan que convivir con su agresor, ha motivado el incremento de plazas disponibles para acogida y la puesta en marcha de un servicio telefónico de atención para atender la demanda. Una partida final de 10.000 euros se destinará a la cobertura de los gastos suplementarios que causa el refuerzo del servicio de limpieza de las dependencias del Consell.

El origen de las partidas presupuestarias que el Equipo de gobierno propone modificar es doble. Por un lado, 2,5 millones provienen del reel superávit de la institución según la liquidación del presupuesto de 2019. Los RDL 8/2020 de 17 de marzo y el 11/2020 aprobado este pasado martes por el Consejo de Ministros, habilitan a los presidentes de corporaciones locales para aprobar modificaciones o suplementos de crédito por causas derivadas del COVID-19, provenientes de superávit, contando con la convalidación correspondiente del pleno de la institución.

Los otros 2,47 millones de euros provienen del remanente de tesorería afectado que se devuelve al Consell por causas judiciales, a través de fiscalía anticorrupción. Un acuerdo del Consell de Mallorca de marzo del 2017 prevé que las cantidades que obtenga la institución por esta vía se tendrán que destinar necesariamente hacia el IMAS, y la modificación de crédito correspondiente tendrá que obtener el apoyo del pleno de la institución.

La presidenta Catalina Cladera confía al recibir “el apoyo unánime” de todos los grupos políticos por la medida, puesto que se deriva de “una situación de crisis causada por el coronavirus, con unos gastos que tenemos que asumir para atender nuestros compromisos con los ciudadanos en áreas consideradas esenciales” en referencia a servicios sociales y de atención a colectivos vulnerables, o las emergencias. 

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado